مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

آرشیو مطالب برای دسته بندی مذهبی

یهودیت (قسمت پایانی)

اشتهار سلیمان بعدالت و تجمل سلیمان در تالار بزرگ قصر خود روی تختی که از طلا و عاج ساخته شده و دو شیر طلا را نیز زیب آن قرار داده بودند نشسته شخصاً باحقاق حق میپرداخت. این تشریفات در ملت یهود اثر زیادی داشت زیرا این قوم بقضاتی عادت داشتند که دم دروازه قرای نشسته [...]


یهودیت (۱۲)

طغیان ابیشالوم داود در ایام کهولت با توطئه ها و جنگهای خانگی مواجه گردید و حتی ناچار شد که با یکی از پسران خود موسوم به ابیشالوم نیز بجنگد افواج مخصوص او بر حریف غلبه کردند و ابیشالوم را تعاقب نموده برخلاف امر داود که بر فرزند عاصی نیز مهربان بود او را کشتند. داود [...]


یهودیت(۱۱)

داود در اورشلیم داود بانی سلطنت بنی اسرائیل شمرده میشود. بواسطه صباحت و رشادت و ترحم و طبع شعر و استعداد موسیقی طرف توجه عموم گردیده قدرت نظامی شاعول و اقتدار مذهبی شموئیل را در وجود خود جمع کرد هم سلحشور بود و هم سمت پیغمبری داشت. داود قوم کوهستان نشین و صحراگرد یهود را [...]


یهودیت (۸)

شیوخ در ازمنۀ قدیم ملت یهود بقبایلی چند منشعب بوده بهدایت شیوخ زندگی میکرد. شیوخ رئیس طایفه بوده و همچنانکه در اوایل امر در میان سایر اقوام نیز معمول بوده است بکهانت و قضا هر دو می پرداخته و در جنگ فرماندهی داشته و صاحب قدرت مطلقه بوده اند. تاریخ شیوخ در کتاب اول توریه [...]


یهودیت (۷)

تاریخ یهود ملت یهود ملت یهود قوم کوچکی از بنی سام بوده و اصلاً از کلده آمده قبایل آن مدتها در بیابانهایی که فیمابین بین النهرین و فلسطین و مصر واقع شده بحالت چادرنشینی عمری بسر آورده بودند و بهمان وضع چادرنشینان صحرای افریقا زندگی می کرده اند باین معنی که در دره های پر [...]