مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

نقش فرد و جامعه در آینده زنان ایرانی جامعه کلیمی

به هر میزان هم که یک فرد مستقل، دلیر، توانمند و فرهیخته باشد از تن دادن به کنش ها و واکنش های اجتماعی بی نیاز نخواهد بود. نیک می دانیم که برآورده شدن بسیاری از نیازهای انسان نیاز به برقراری تعامل با جهان دارد و این تعاملات همواره به صورت جمعی شکل می گیرد. مشکلات زنان جامعه ما ایرانیان کلیمی نیز از این چارچوب بیرون نیست. نیاز به همکاری و همگامی تمامی مردان و زنان روشن اندیش این جامعه کوچک در حل تمامی مسائل و به ویژه مسائل مربوط به زنان محسوس است.نقش فرد و جامعه در آینده زنان ایرانی جامعه کلیمی
اما از آنجائی که بافت سنتی جامعه ما حتی در بین نخبگان جامعه نیز نفوذ دارد، بنابراین تشکل های جامعه نیز از پیامدهای اجتناب ناپذیر تفکر سنتی در امان نیستند. ابتدا باید بیاموزیم که همراهی و همکاری افراد با هم نیاز به همسانی و هم اندیشی مطلق آنان ندارد بلکه در چارچوب اهداف مشترک می توان تفکرات متفاوت را گرد هم آورد و راهکاری برای حل مشکلات زنان جامعه ارائه کرد. تفکر سنتی “هر آنکه با من اختلاف نظر دارد، دشمن من است” باعث کاهش امکان هم اندیشی تمامی تشکل ها و به ویژه تشکل ها و فعالیت های مربوط به زنان می شود. اما تمامی زنان جامعه ما نیک می دانند که با وجود تفاوت هایی که از نظر سن، میزان تحصیلات، پایگاه و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی و نحوه نگرش و میزان پایبندی به ارزش های سنتی و مدرن وجود دارد، مشکلات مشابهی دارند که بدون همراهی و همگامی آنان قابل حل نیست. اگر چه برخی مشکلات موجود در زمینه همکاری های اجتماعی در جامعه ما، برخی را از فعالیت های اجتماعی گریزان کرده و در ذهن برخی نیز بذر بی میلی نشانده است اما کنج خلوت گزیدن و سر در لاک خود فرو بردن نمی تواند راهکاری برای حل این مشکلات جمعی و همسان فراهم آورد. همراهی و همگامی تمامی زنان جامعه ما ایرانیان کلیمی حول محور اهداف مشترک می تواند از نخستین گام های پیشبرد شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانیان کلیمی باشد. اگر چه تک تک زنان و مردان جامعه وظیفه دارند با ارتقاء سطح دانش خود به افزایش سطح خرد جمعی جامعه کمک کنند. تقدم فرد و اجتماع سؤالی کلیشه ای است که هیچ گاه پاسخ کاملی که اغنا کننده همگان باشد برای آن مطرح نشده است. اما نیاز متقابل فرد و جامعه به هم، نیازی انکارناپذیر است که از اولین دم حیات بشر وجود داشته و با پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی هر روز نیز ابعاد تازه تری یافته است. براساس سنت های مقدس تفکر توحیدی ما یهودیان فرد با حضور در جمع کرامت بیشتری می یابد و ارزش او ارتباط مستقیمی با میزان اثر بخشی اش در روند حرکت جامعه دارد. به نظر من شرط بقای هر تشکلی احترام به فردیت اعضاء و تفاوت گذاشتن بین حوزه خصوصی و عمومی است و پیش از هر اقدامی همه ما باید بیاموزیم که تفاوت های فردی در طول تاریخ بشر همواره یکی از عوامل محرک جریان های فکری و اقتصادی بوده است.

 

تینا ربیع زادهنخستین فردی باشید که دیدگاه خود را بیان میکند!

نام شما: (لازم)

ایمیل شما: (لازم)

آدرس سایت یا وبلاگ:

متن نظر: