مشترک شوید و مطالب را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید

یهودیت (۱۲)

طغیان ابیشالوم
داود در ایام کهولت با توطئه ها و جنگهای خانگی مواجه گردید و حتی ناچار شد که با یکی از پسران خود موسوم به ابیشالوم نیز بجنگد افواج مخصوص او بر حریف غلبه کردند و ابیشالوم را تعاقب نموده برخلاف امر داود که بر فرزند عاصی نیز مهربان بود او را کشتند.
داود که درین هگام خیلی پیر بود مراثی سوزناکی خوانده از سوز دل از خدا استغاثه مینماید. داود سلیمان را بجانشینی خود تعیین کرده پس از چهل سال سلطنت وفات نمود.

سلیمان و سلطنت
در بدو سلطنت سلیمان قتل عامی واقع شد باین معنی که سلیمان چون از جاه طلبی برادر خود آدنیاه در هراس بود برادر و تمام هواخواهان معتبر او را بکشت و چون این مهم بانجام رسید بلامنازع بسلطنت پرداخت. سلیمان سلطانی صلح طلب و مدیر بود. تجارت را بسط داد و پایتخت خود را تزئین کرد و معبد اورشلیم را ساخت.

بسط تجارت
عوایدی که خاص مقام سلطنت بود و خراجی که با جگذاران میپرداختند برای مخارج سلطانی که با تجمل زندگانی میکرد کافی نبود لذا سلیمان در صدد برآمد که از راه تجارت عوایدی بدست آورد باین نظر روابط یگانگی و دوستی را با سایر سلاطین مستقر نموده دختر یکی از فراعنه را تزویج کرد و باهیرام سلطان صور و ملکۀ سبا (عربستان جنوبی احتمالا یمن) عهدنامه بست و ملکه سبا برای ملاقات سلیمان باورشلیم آمد. درنتیجه استقرار این روابط و هم آرامشی که سلیمان بتردستی برقرار کرد طولی نکشید که تجارت بسط یافت. از آنجا که اورشلیم بر سر چهار راه تجارت قرار داشت سلیمان از کاروانها راهداری خواست و خودش نیز در کاروان راه انداختن دست اندرکار شد. حق خرید کنف و ارابه و اسب را در مصر بخویشتن انحصار داده بود و این امتعه را بسلاطین شام میفروخت. سلیمان بکمک مردم فنیقیّه بندر آزیون گابر را در انتهای خلیج فعلی عقبه (دریای احمر) بساخت و کشتیهایش بسمت مملکت افیر که علی الظاهر باید هند یا افریقای جنوبی باشد روانه شدند و با طلا و عاج و احجار کریمه و حیوانات نایاب مانند میمون و طاوس برگشتند.نخستین فردی باشید که دیدگاه خود را بیان میکند!

نام شما: (لازم)

ایمیل شما: (لازم)

آدرس سایت یا وبلاگ:

متن نظر: